פיתוח מנהלים


 מהו תהליך פיתוח מנהלים?

מטרת תהליך פיתוח המנהלים היא לשפר את הבנתם של המנהלים את התהליכים הארגוניים ולאפשר להם לפתח כישורים, יכולות ודפוסי התנהגות שיוכלו להעצים את האפקטיביות הניהולית שלהם. פיתוח מנהלים משלב בין שלושה עולמות תוכן עיקריים: א. ניהול עצמי ב. ניהול המשימות.     ג. ניהול האנשים.

בתהליך פיתוח המנהלים  אני משלב בין סדנאות ניהול, בהן רוכשים המנהלים ארגז כלים של מיומנויות ניהוליות לבין אימון מנהלים  - (CBCׂ), המשלים בצורה אפקטיבית את התהליך ועוזר למנהלים להתמודד בצורה אפקטיבית עם בעיות ניהוליות שעולות מהשטח.

מנהלים נדרשים לתפקד בצורה אפקטיבית ויעילה, בסביבה דינמית ומשתנה. תפקידם הוא להניע את עובדיהם למימוש המטרות שנקבעו ולדאוג למימוש ומיצוי יכולתם המקצועית והאישית. כל זאת, תוך דאגה לעובדים והבנת צורכיהם.
פיתוח מנהלים הוא תהליך מתמשך לפיתוח ההון האנושי המוביל את החברה.
התהליך מאפשר את חיבור העובדים לעמיתיהם המנהלים, משפר את עבודת הצוות שלהם, מקנה להם ידע ומיומנויות ומוביל לחברה מצליחה יותר.

כל ארגון כמהה למנהלים משמעותיים, אפקטיביים ויעילים. מנהלים שידעו להביא תוצאות, שידעו לזהות את הערך המוסף של יחידתם ושל עצמם, שידעו להגדיר את המשימה בחכמה ולפעול כדי לממשה.

תכניות פיתוח המנהלים מוכוונות לאתגרים הייעודים של כל דרג ודרג ניהולי. הן מבוססות על האתגרים הרלוונטיים של הארגון/החברה  ומפותחות בשותפות עם הארגון והצוות הניהולי.

מניסיוני, תהליך פיתוח המנהלים בארגון מייצר מחויבות ארגונית חזקה הן בקרב המנהלים והן בקרב עובדיהם.

תהליך פיתוח מנהלים משלב בין ליווי ואימון מנהלים לבין הקניית ידע, כלים ומיומנויות, באמצעות סדנאות הניהול השונות.

מטרת פיתוח המנהלים היא להעצים את המנהל, תוך התבססות העל החוזקות  שלו. שיפור המיומנויות מאפשר לו להישען על המשאבים הטבעיים שלו, תוך שיפור והעשרה של המיומנות, בהתאם לסגנון הניהולי שתואם את אישיותו.

פרופ' אדיג'ס, גורס בספרו, "להתנהל עם מנהלים" כי המנהיג האידאלי או המנהל האידאלי ( זוטר או בכיר) אינו קיים, וגם אינו יכול להתקיים. כל הספרים או תכניות פיתוח המנהלים השונות המנסות ללמד את המנהלים כיצד להיות מנהיגים או מנהלים מושלמים מבוססות על ההנחה השגויה, שדבר כזה בכלל אפשרי. המשימה הניהולית מחייבת שלמות שאף אדם אינו יכול להציע, הואיל ואף אחד מאתנו אינו מושלם. התהליך הניהולי הכולל מורכב מדי, ולכן אף אדם יחיד אינו יכול לבצעו  לבדו.

בדומה לפרופ' אדיג'ס, מצאתי גם אני, כי הפתרון לבעיה הוא יצירת צוות של מנהלים הפועלים וחושבים באופן שונה זה מזה. במילים אחרות, חשוב ליצור צוות בעל תכונות משלימות. בתכנית לפיתוח המנהלים ילמדו המנהלים לזהות את סגנונות הניהול השונים. ילמדו כיצד ניתן לפצות על המגבלות בסגנונם האישי כדי שיוכלו לעבוד עם אנשים אחרים השונים מהם.

התכנית לפיתוח מנהלים שמה דגש רב על למידה המתבססת על ידע עדכני ורלוונטי, על התבוננות קבוצתית ועל ניסיונם האישי של המנהלים.

הנחות היסוד שמנחות את התכנית הן: א. כישרונותיו של המנהל הם קבועים וייחודיים. ב. מרחב הצמיחה הגדול ביותר של כל מנהל הוא בתחומי החוזקות הגדולות ביותר שלו ג. התהלך הניהולי מצריך יצירת צוות עם תכונות משלימות.

במסגרת התכנית לפיתוח מנהלים ילמדו המנהלים את מבנה האישיות הייחודי שלהם, ויפתחו את המודעות לכישרונותיהם וחוזקותיהם.

נושאים שמופיעים בדר"כ בתכנית לפיתוח מנהלים הם:

  • הנעת עובדים, שימור עובדים ויצירת מוטיבציה.
  • גיוס עובדים מבוסס חוזקות.
  • הטלת משימה וביצוע מעקב.
  • המנהל כחונך וקיום שיחת משוב תקופתית.
  • ניהול ישיבות ודיונים.
  • איסוף ומיצוי מידע לצורך תכנון וקבלת החלטות.
  • בקרה והפקת לקחים ארגוניים.
  • העברת מסרים בצורה יעילה ואפקטיבית.
  • השגת שיתוף פעולה מעמיתים.

לפרטים נוספים על תהליך פיתוח מנהלים בהתאמה אישית צור קשר

לסדנאות מיומנויות ניהול או לסדנאות נוספות נא היכנס לרשימת הסדנאות שלי

תום ברנע © Copyright
בניית אתרים: sitexpress