ייעוץ ארגוני

תום ברנע ייעוץ ופיתוח ארוגני

יעוץ ארגוני הוא תהליך מובנה של פיתוח ארגוני, המסייע לארגון לפעול באפקטיביות רבה יותר בהשגת מטרותיו ובמימוש מלוא הפוטנציאל שלו (ברמת המערכת, הקבוצה והפרט.) יועץ ארגוני מקצועי, יוכל בבחינה ממוקדת להצביע על הנקודות לשיפור, ולא פחות חשוב – לשימור. השלב הראשון בתהליך הייעוץ הארגוני הוא  האבחון ארגוני. שלב זה מאפשר קבלת תמונה כוללת ורחבה על תהליכי התקשורת בארגון, דרגי ההנהלה, התרבות הארגונית, המבנה וההגדרות. תהליך אבחון מאפשר לבחון את מידת מיצוי פוטנציאל המשאבים ולקבל החלטות לגבי כיווני פעולה נדרשים.

התחרות ההולכת וגוברת מחייבת את הארגון לזהות שינויים ומגמות ולהתאים עצמו באופן שימצה בצורה הטובה ביותר את משאביו. תהליכי אבחון מאפשרים קבלת תמונה כוללת ורחבה על תהליכי התקשורת בארגון, דרגי ההנהלה, התרבות הארגונית, המבנה וההגדרות. תהליך אבחון מאפשר לבחון את מידת מיצוי פוטנציאל המשאבים ולקבל החלטות לגבי כיווני פעולה נדרשים.
תהליכי אבחון מהווים פתרון לארגונים אשר:

 • מעוניינים לקבל תמונת מצב מאוזנת, מקצועית ואובייקטיבית לגבי המתרחש בארגון: תהליכים, ממשקים, ניהול, עבודת צוותים, שביעות רצון עובדים, תקשורת פנים ארגונית, אקלים, תרבות, תשתיות – מבנה והגדרות תפקיד. תמונת המצב מהווה כפלטפורמה לתהליכי שיפור ושינוי (המלווים ע"י גורם חיצוני או פנימי.)
 • קיים בהם פער בין הביצועים לבין הפוטנציאל.
 • קיים בהם חוסר שביעות רצון של הנהלת הארגון מהביצועים (רמת רווחיות, רמת איכות, שביעות רצון לקוחות, היקף מכירות, עמידה בלוחות זמנים, תחלופת עובדים  וכד'.

 לצורך אבחון ולמידה של בעיות ארגון זה, עומדים מודלים רבים ושונים. כל המודלים מתמקדים בשלושה מוקדים שונים:

 1. המוקד הפנים ארגוני.
 2. המוקד החוץ ארגוני – הסביבה והשפעותיה.
 3. הקבוצות השונות הקשורות לארגון ומשפיעות אל תפקודו.

 בגמר האבחון הארגוני ואיסוף הממצאים יבוצעו שישה שלבים חיוניים:

 1. המידע יאורגן למשוב מסודר.
 2. המידע יסודר לפי תחומים חזקים ותחומים הזקוקים לשינוי
 3. המשוב יועבר למנכ"ל ולצוות מוביל השינוי. ייערך דיון משותף וחיפוש של דרכי פיתרון.
 4. יועבר משוב לעובדים לאחר שעבר בחינה של ההנהלה. העובדים יביעו את דעתם ויעלו רעיונות לשינוי.
 5. הסכמה על פתרונות ושינויים נחוצים.
 6. גיבוש תוכנית פעולה
 7. יישום.

לסיכום, תהליך הייעוץ הארגוני יכול להתמקד במרכיבים שונים בארגון:


חשוב לציין, כי יועץ ארגוני מקצועי מתאים תכנית ביצוע לצורכי הארגון ותורם תרומה מוכחת לרמת השגה של יעדי הארגון ומטרותיו, עובדיו ומנהליו.

תום ברנע © Copyright
בניית אתרים: sitexpress