סדנת מכירה אפקטיבית

כללי:

סדנת מכירה אפקטיבית תקנה, לאנשי המכירות מיומנויות חשובות ואפקטיביות. באמצעות יישום מיומנויות אלה יגדל היקף המכירות של אנשי המכירות, תעלה המוטיבציה שלהם ותקטן שחיקתם.

סדנת המכירות תתמקד ב"איך" – במקביל להכרת המוצרים השונים יש חשיבות מכרעת  לאופן העברת המסרים בתהליך המכירה – ל"איך". המשתתפים ילמדו לשכנע, להשפיע ולהעביר מסרים בצורה יעילה ואפקטיבית. משולש ההצלחה להעברת מסרים בצורה אפקטיבית כולל שלוש צלעות: מסר מילולי, קוליות (טון דיבור, אינטונציה, שטף וכד') ושפת גוף. האיזון בין שלושת הרכיבים האלה הוא הנוסחה להעברת מסרים מוצלחת. הסדנה תתמקד בלימוד, בניתוח ובתכנון אפקטיבי של המסרים המילוליים והבלתי מילוליים של אנשי המכירות ובהתאמתם ללקוחות השונים.

מטרות הסדנה

 • המשתתפים יכירו את הכללים למכירה נכונה.
 • המשתתפים יכירו עקרונות מפתח בנושא תקשורת בין אישית אפקטיבית.
 • המשתתפים יכירו את מודל ארבעת השלבים בתהליך המכירה.
 • המשתתפים ילמדו להתמודד עם התנגדויות בתהליך המכירה.
 • המשתתפים יתרגלו כלים להתמודדות עם בעיות תקשורת.
 • המשתתפים ילמדו כיצד להעביר מסרים בצורה יעילה ואפקטיבית.
 • המשתתפים יידעו להתאים את הכלים שנלמדו לסביבת העבודה שלהם.

נושאים עיקריים

 • כללים למכירה נכונה.
 • מודל ארבעת השלבים למכירה אפקטיבית.
 • אבחון הפרעות בתקשורת ודרכים לפתרונן.
 • הכרת סגנונות תקשורת שונים.
 • רושם ראשוני מרכיבים והשפעה.
 • מיומנויות הקשבה אפקטיבית, אמפתיה ושיקוף.
 • טכניקות שכנוע והשפעה.
 • שפת גוף אפקטיבית במכירות.
 • מסרים חיוביים בתקשורת בלתי מילולית.
 • מסרים שליליים בתקשורת בלתי מילולית.
 • שימוש אפקטיבי בתנועות ידיים.
 • כיצד לנצל את הסביבה, התפאורה והאביזרים בצורה מקסימאלית.
 • שימוש אפקטיבי בקולנו – טון דיבור, קצב, שטף, אינטונציה ועוד'
 • כיצד ניתן לזהות התנגדויות עוד לפני שנאמרו.
 • כיצד להתמודד עם התנגדויות בתהליך המכירה.
 • התמודדות יעילה עם "יקר לי"
 • מיומנות תקשורת אסרטיבית בתהליך המכירה.
תום ברנע © Copyright
בניית אתרים: sitexpress